Креативність – ПСИХОЛОГІС

Креативність (від англ. create – створювати, творити) – творчі здібності індивіда, що характеризуються готовністю до сприйняття і створення принципово нових ідей, що відхиляються від традиційних або прийнятих схем мислення і входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора, а також здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем. Згідно американському психологові Абрахама Маслоу – це творча спрямованість, природжено властива всім, але втрачається більшістю під впливом сформованої системи виховання, освіти і соціальної практики.

На побутовому рівні креативність виявляється як кмітливість, здатність досягати мети, знаходити вихід із гаданої безвихідній ситуації, використовуючи обстановку, предмети і обставини незвичайним чином. В широкому сенсі – нетривіальне і дотепне рішення проблеми. Причому, як правило, мізерними і неспеціалізованими інструментами або ресурсами, якщо матеріальна потреба. І сміливої, нестандартного, що називається не штампованому підходу до вирішення проблеми чи задоволення потреби знаходиться в нематеріальній площині.

Критерії креативності:
 • швидкість – кількість ідей, що виникають в одиницю часу;
 • оригінальність – здатність продукувати незвичні ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих;
 • гнучкість. Як зазначає Ранко, важливість цього параметра обумовлюється двома обставинами: по-перше, цей параметр дозволяє відрізняти індивідів, які виявляють гнучкість у процесі вирішення проблеми, від тих, хто проявляє ригідність в їх вирішенні, і по-друге, дозволяє відрізняти індивідів, які оригінально вирішують проблеми, від тих, хто демонструє неправдиву оригінальність.
 • чутливість – чутливість до незвичайних деталей, суперечностей і невизначеності, готовність швидко переключатися з однієї ідеї на іншу;
 • метафоричність – готовність працювати в абсолютно незвичайному контексті, схильність до символічного, асоціативному мисленню, вміння побачити в простому складне, а в складному – просте.
 • задоволеність – підсумок прояву креативності. При негативному результаті втрачається сенс і подальший розвиток почуття.

Існують психологічні інструменти вимірювання творчого (креативного) мислення; найвідоміший у світовій психологічній практиці – Тест Е. Торренса. Цей тест дозволяє оцінити

 1. вербальну креативність
  ;
 2. образну креативність;
 3. окремі креативні здібності: швидкість, гнучкість, оригінальність, здатність бачити суть проблеми, здатність опиратися стереотипам.

Креативність та інтелект

Між інтелектом і креативністю – нелінійна зв’язок. Підвищення рівня інтелекту підвищує креативність, але тільки до певної межі… См. Інтелект і креативність


Дмитро Чернишов, креативний директор, автор книги «Як люди думають». Його блог mi3ch.livejournal.com відомий кожному, хто любить завдання на творче мислення.

Стаття з книги Ігоря Манна «Номер 1. Як стати кращим в тому, що ти робиш»

1. Саме головне в творчості – це ви. І ви повинні прекрасно себе знати. Вам з собою доведеться потім працювати. Ви повинні знати, коли вам найкраще думається, щоб вміти входити в цей стан в потрібний момент.

2. Ви повинні нагороджувати себе чим-небудь всякий раз, коли вам в голову приходить хороша ідея. Це потрібно для того, щоб навчитися отримувати задоволення від процесу придумування.

3. Не треба ставитися до процесу мислення як до важкої роботи. Забудьте про звірячу серйозність. Перетворіть це в гру. Важкою роботою ви можете займатися дуже недовго, а можна грати годинами безперервно.

4. Не бійтеся зробити помилку і виглядати ідіотом. Помилка – це лише дія, не передбачене системою, а будь-яке геніальне рішення спочатку здається безглуздим.

5. Не переставайте читати. Яке б прекрасну освіту ви отримали, його вистачить ненадовго. Закінчена вища освіта – це небезпечна ілюзія. Освіта може бути лише незавершеним.

6. Намагайтеся спілкуватися лише з розумними людьми. Це як з грою в шахи: прогрес можливий лише при грі з сильним суперником.

7. Цікавтеся речами, які не мають ніякого відношення до вашої роботи. Більшість прекрасних ідей перебувають на стику різних галузей людського знання.

8. Не бійтеся запозичувати чужі прекрасні ідеї.

Вони спеціально призначені для цього.

9. Уважно читайте умову задачі. Рішення знаходиться саме в умові. Більше йому просто ніде. Якщо рішення вас не влаштовує – переформулюйте умова.

10. Нічого не бійтеся.

Розділ і Характеристика креативності, як особистісної здатність до творчості

28

Креативність як особистісна здатність до творчості

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І Характеристика креативності, як особистісної здатність до творчості

1.1. Поняття креативності. Основні підходи до поняття креативність

1.2. Креативність і творча фантазія та її розвиток

1.3. Структура креативності

1.4. Креативність – творче начало, яке можна розвивати.

РОЗДІЛ ІІ Дослідження креативності, як успішності особистості

2.1. Діагностика особистісної креативності (Є.Є. Тунік)

2.2. Тест на мислення і креативність . Опитувальник Визначення типів мислення та рівня креативності . Діагностика за методикою Дж. Брунера

РОЗДІЛ ІІІ Проблеми розвитку креативності як особистісної здатність до творчості

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Внутрішня сутність людини, з усіма її вигинами і несподіванками, до цих пір залишається нерозгаданою загадкою, тому розкрити глибини цієї таємниці – складне завдання. Навіть якщо тільки трохи вдасться прочинити двері у неосяжні глибини людської сутності, то це буде означати вийти на дорогу, на дорогу розуміння процесу становлення людини, його історичного призначення, його передісторію, і відповідно його майбутнього.

Як у справжньому, і в минулих століттях творча активність людини несе в собі не просто його особистісний розвиток, але і прогрес, створює культуру всього людства в цілому. Термін «творчість» вказує, і на діяльність особистості, і на створені нею цінності, які з фактів її персональної долі стають фактами культури. Творчість – це, перш за все відображення сутності людини, її ставлення до навколишнього світу, його бажання, мрії, почуття, які і рухають людство вперед ні дивлячись, ні на що. В основі творчості лежить відкритість до можливостей світу. Творчо спрямована особистість більш відкрита для отримання зовнішньої інформації, вона переживає проблеми світу, як свої, її енергія не терпить смирення, шукає вихід, шляхи вирішення.

Креативність – це здатність до творчості, здатність породжувати незвичайні речі, придумувати, знаходити, бачити світ якось по особливому. Це творчість, яке корисне і на роботі, і в житті. Креативний людина – це вигадник. Це той, хто придумує і фантазує, роблячи життя яскравіше, цікавіше, перетворюючи все у щось нове, неповторне.

Зараз саме той час, коли суспільство усвідомило це, і прагне розвивати в людині творчу нитку. І адже не даремно сучасні керівники, роботодавці, педагоги незалежно від роду діяльності вимагають від своїх колег, співробітників, учнів творчого підходу, винахідливості, різнобічності, оригінального новаторства, іншими словами креативності. І не дарма саме зараз на наших очах йде не просто розвиток прогресу, а його стрімкий біг. Тільки і встигаєш стежити, як на сторінках газет миготять заголовки «новий винахід», «рішення проблеми знайдено», «новітні моделі …» і т. п.

Актуальність теми: креативність у наш час очевидна, вона всюди: і в анкеті з працевлаштування, і в реалізації ваших планів, і в кар’єрному зростанні, і в творчій самореалізації, і в культурі цивілізації, і в нестримному русі прогресу. Так що, я думаю, варто витратити деякий час на вивчення цього, іноземного походження, слова, і якщо я вас переконав, то прошу, підемо разом далі по сторінках курсової роботи.

Осмисленням теми «Креативність як особистісна здатність до творчості», і звичайно іншими темами з психології займалися багато дослідників, як вітчизняні (тобто Російського і Радянського громадянства), так і закордонні. Ось список тих з них, які найбільше мені сподобалися: С. Л. Рубінштейн, А. Маслоу, Б.М. Теплов, Д. Б. Богоявленська, В.Ф. Вишнякова, Р. Мей.

Метою даної роботи є: вивчення креативності, як основної риси успіху.

У процесі наближення до мети встали наступні завдання:

1. Охарактеризувати поняття креативності, як особистісна здатність до творчості.

2. Розглянути основні концепції дослідження креативності.

3. Проаналізувати проблеми розвитку креативності як особистісної здатності до творчості.

Практична значимість курсової роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані у психологічній і педагогічній діяльності, у соціально-культурної діяльності при організації заходів, розробці сценаріїв, екранізації науково-популярних фільмів і т.д.

  1. Поняття креативності. Основні підходи до поняття креативність

Креативність (від латів. Creatib – творення) – загальна здатність до творчості і перетворень, характеризуюча особа в цілому. Проявляється в різних сферах активності, розглядається як відносно незалежний чинник обдарованості.

У психології виділено 2 основні напрями вивчення креативності. По-перше, по результатах (продуктам), їх кількості і значущості. По-друге, креативність розглядається як здатність людини відмовлятися від стереотипних способів мислення.

Основними чинниками креативності визнаються оригінальність, семантична гнучкість, образна адаптивна гнучкість. Здатність до загостреного сприйняття недоліків, дисгармонії. Рядом зарубіжних дослідників креативність зв’язується з особовими рисами.

Існує як мінімум три підходи до проблеми творчих здібностей. Вони можуть бути сформульовані таким чином.

1. Як таких творчих здібностей немає. Інтелектуальна обдарованість виступає необхідним, але недостатньою умовою творчої активності особи. Автори, що стоять на цій позиції (А. Танненбаум, А. Олох, Д.Б.Богоявленская, А. Маслоу та ін.), пояснюють творчу поведінку через мотивацію, цінності, особові риси. До основних рис творчої особи вони відносять когнітивну обдарованість, чутливість до проблем, незалежність в невизначених і складних ситуаціях.

2. Творча здатність (креативність) є самостійним чинником, незалежним від інтелекту. (Дж.Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я.А.Пономарев).

У рамках цього напряму існує “теорія інтелектуального порогу” Э.П.Торренса.

1) Якщо IQ нижче 115 – 120, інтелект і креативність утворюють єдиний чинник.

2) При IQ вище 120 творча здатність стає незалежною величиною, тобто немає креативу з низьким інтелектом, але є інтелектуали з низькою креативністю.

Припущення Торренса дивне добре відповідає даним Дж. Перкінса, згідно з якими для кожної професії існує нижній допустимий рівень розвитку інтелекту. Люди з IQ нижче певного рівня не можуть опанувати цю професію, але якщо IQ вище за цей рівень, то прямого зв’язку між інтелектом і рівнем досягнень немає. Головну роль у визначенні успішності роботи грають особові цінності і риси вдачі.

3. Високий рівень розвитку інтелекту припускає високий рівень творчих здібностей і навпаки. Творчого процесу як специфічної форми психічної активності немає. (Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стернберг та ін.)

Великий інтерес представляють результати Каліфорнійського лонгитюда, який організував Л. Термен в 1921 році. За даними дослідження, жоден ранній інтелектуал з вибірки Л. Термена не виявив себе як виключно талановитий творець в галузі науки, літератури, мистецтва і так далі. Ніхто з них не вніс істотного вкладу до розвитку світової культури. Практично усі вони добилися високого соціального статусу. Таким чином, ранні інтелектуали надзвичайно успішно адаптувалися в суспільстві. Інтелект не лише не є перешкодою, але служить необхідною умовою досягнення успіху в демократичному суспільстві. Високий (і навіть дуже високий) рівень інтелекту не гарантує творчих досягнень. Можна бути інтелектуалом і не стати творцем.

Воллах і Коган досліджували дітей 11 – 12 років і зробили висновок:

1. Дітям з високим рівнем інтелекту і високою креативністю характерно самовпевненість, адекватність самооцінки, внутрішня свобода, високий самоконтроль, пластичність поведінки, незалежність суджень і дій.

2. Дітям з високим інтелектом і низькою креативністю притаманний страх перед невдачею, прагнення до шкільних успіхів, уникнення ризику, не люблять публічні виступи, скритність.

3. Діти з низьким інтелектом і високою креативністю – це “ізгої” класу, у них захоплення часто поза школою, вони тривожні, неуважні, закомплексовані.

Отже, креативність — це здатність адаптивно реагувати на потребу нових підходів і продуктів. Ця здатність дозволяє також усвідомлювати нове в бутті, хоча сам процес може мати як свідомий, так і несвідомий характер; здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації.

Як розвинути креативність та творче мислення

Коли людина може вирішити проблему якимось нетривіальним способом, проявивши при цьому певну кмітливість, то кажуть, що він креативно мислить. А що таке креативність?

Це певні творчі здібності, які характеризують свого власника як людину, що мислить абсолютно інакше, порівняно з іншими людьми, готового брати і створювати щось принципово нове.

Крім того, креативність – досить важливий фактор, який сприяє успіху в багатьох сферах життя. Психологи стверджують, що це чудове якість дано кожній людині з народження, але у більшості людей по мірі дорослішання і життя в певних рамках воно просто-напросто втрачається. При бажанні його за допомогою певних вправ можна в собі розвинути.

Взагалі розвиток креативності безпосередньо залежить і нерозривно пов’язане з життєвим досвідом, знаннями певного рівня і способом життя безпосередньо самої людини, а також від його міжособистісних взаємин.

Займаючись розширенням власного кругозору, читаючи безліч книг, подорожуючи і спілкуючись з цікавими людьми – ви реально крокує в бік дійсного розвитку креативності власного мислення. У цьому випадку креативне рішення – це і є той несподіваний результат, який з’являється в результаті сплетення різних знань.

Якщо ваш інтелект дуже поверхневий, а запас знань дуже незначний або ж усі ваші знання зосереджені лише в якійсь одній галузі або сфері, то шансів на появу нетривіальних думок і прийняття елегантних креативних рішень, практично немає або вони дуже малі. Тому не соромтеся накопичувати знання і колекціонувати враження та емоції.

По суті своїй креативність не є якоюсь відокремленою одиничної здатністю, вона представляє собою певну сукупність абсолютно певних особистісних якостей та інтелектуальних особливостей. А для того, щоб розвинути креативне мислення потрібно всього лише:

 • ні від кого не залежати і вміти стійко протистояти зовнішнім вимогам;
 • ставитися до себе як до творчої та різнобічно розвиненої особистості;
 • не боятися заперечувати чужі пропозиції;
 • проявляти допитливість, бути сприйнятливим і відкритим для всього нового, жити без упереджень;
 • бути готовим діяти згідно з принципом «а що буде, якщо?!»;
 • довіряти своїй інтуїції, спостережливості й проникливості;
 • навчитися поєднувати абсолютно несумісне;
 • бути легким на підйом, фонтанувати енергією;
 • вміти переконувати інших людей;
 • навчитися правильно і своєчасно доносити свої думки та ідеї;
 • бути грайливим в потрібний момент і володіти почуттям гумору.

Як можна розвинути креативність?

Для цього існують певні методики і вправи.

А для початку просто спілкуйтеся з незвичайними та цікавими людьми, які за допомогою своєї креативності вже домоглися певного успіху, намагайтеся проводити з ними якомога більше часу, а якщо вдасться, то обов’язково спостерігайте за їх роботою. Шукайте креативних людей не тільки в області творчості і мистецтва, але і в інших професіях.

Ніколи не бійтеся експериментів і проводите їх самостійно. Дуже часто суспільство ставить нас в певні, зручні йому, рамки і ми самі погоджуємося з подібними обмеженнями, а в результаті ми часто відкидаємо цікаві ідеї, які насправді могли б внести вагомий внесок в розвиток нашої креативності.

Ми просто боїмося стати об’єктом для іронії і сарказму оточуючих, тому ретельно контролюємо власну поведінку на предмет доцільності, законності та правильності. Не соромтеся експериментувати і нехай для деяких недалеких людей ви здастеся смішним.

Найважливішим моментом, який реально здатний зрушити з мертвої точки зміна і розвиток креативності власного мислення, є елементарний заклик до дії. Не чекайте сприятливого моменту, щоб взятися за створення чого-небудь незвичайного, оригінального і дивного, не переконуйте себе, що ви ще не готові. Просто почніть творити і в самому процесі роботи ви раптом несподівано зрозумієте, чого саме вам довгий час так не вистачало.

Якщо ви розвиваєте креативність з метою тренування, то ставте собі завдання, рішення яких для вас не принесе якої-небудь практичної користі.

Як народжуються креативні думки?

Іноді вони приходять абсолютно несподівано і раптово, немов осяяння, але найчастіше вони з’являються методом цілеспрямованої орієнтування власної свідомості на пошук потрібних ідей. Тобто спочатку нам потрібно визначити, ідеї з якої області застосування нам потрібні, потім ретельно фокусуємо на них своє мислення і влаштовуємо власний мозковий штурм, потім як тільки в голову приходить хоча б одна або навіть декілька потрібних нам ідей, їх слід зафіксувати і опрацювати з різних точок зору.

Вам здається, що в даній методиці немає раціонального ради по безпосередньому розвитку креативного мислення? Абсолютно марно. Такий серйозний приріст креативності і допомагає відпрацювати навик розробляти, відбирати, вловлювати і опрацьовувати раптом з’явилися у вашій голові ідеї і думки.

А щоб процес розвитку креативності був більш легким, зрозумілим, а потім вже навіть звичним, не можна нехтувати наступними правилами:

1. Коли ви приступаєте безпосередньо до самої розробці необхідної вам ідеї, то потрібно максимально зосередитися і не відволікатися на щось стороннє, повністю сконцентруйтеся на якомусь одному предметі або ідеї.

2. Якщо ваше завдання – створити якийсь новий дійсно оригінальний продукт або для поставленої задачі потрібен незвичайний творчий підхід, то ваше мислення має бути надзвичайно гнучким і пластичним. Для цього потрібно навчитися мислити нестандартно, періодично змінюючи напрямок ходу власних думок.

Виробіть в собі вміння будувати найнесподіваніші варіанти і комбінації, микшируйте ідеї, дивіться на ситуацію з різних ракурсів і під різними кутами зору. Не бійтеся досліджувати нові, абсолютно несподівані можливості, робіть самі незвичайні припущення.

Генеруйте нетривіальні думки, адже чим частіше ви будете навантажувати тренуваннями власний мозок, розвивати і збуджувати фантазію з точки зору креативної складової, тим більше дотепних рішень, немислимих ідей і креативних думок буде з’являтися у вашій чудовій голові.

Креативність: у чому її цінність для сучасних дітей

Нагадаємо, що підтримати розвиток креативності у випускників інтернатів, допомогти їм підготуватися до реального, успішного життя, ви можете купивши футболки Adventure Time. Детальніше про проект читайте у статті #ЧасПригод

А поки читаємо текст Артема Шевченко – він займається у театральній студії, вчить програмування, любить проектну діяльність, а нещодавно він і його команда представляли Україну на ЄвроФесті креативу Odyssey of the Mind.

Так що для нього креатив?

Артем Шевченко – підліток, любитель кішок і автор статей.

Що таке креативність?

Для мене креативність означає майбутнє. Ні, справді, це дійсно так. Зараз саме креативність дозволяє завойовувати серця людей та підкоряти космос. Саме креативність дає змону спрощувати те, що, здавалося, неможливо спростити.

Відкиньте думки, що креативність – лише дитячі забавки з яскравими кольорами, що це лишень тільки ігри, де головне – розвага.  Це реально та здібність, без якої не просунути свою ідею, не продати товар, не бути щасливим…

Креативність – це рішення проблем нестандартним способом.

Вона дозволяє подивитись на проблему з іншого боку, дозволяє бачити навколишній світ яскравіше. У дитини з креативністю ніяких проблем немає, а от дорослі, протягом життя мимоволі набираються штампів, заковують себе стандарти…

Якщо пояснити на пальцях, то згадайте фільм, який був зроблений на сюжеті книги. Коли ви після його перегляду хочете пізнати глибини оригіналу, як ви уявляєте персонажа книги? Ви уявляєте його так, як виглядав він у фільмі. Задихатися цього штампу, кимось втіленого образу, ой як не просто (по собі знаю, дивилися Шерлока?).

Або коли ви йдете на роботу одним й тим самим маршрутом протягом довгих років чи місяців, навіть і не замислюючись про те, як і що ви проходите. І може, вже існує  зручніший шлях, а ви йдете і йдете. Цеж величезне самообмеження!

На Еврофесті у Берліні

Геть стандарти з творчості!

Давайте, чисто для прикладу, візьмемо два рекламні ролики:

 1. Стандартний сюжет, який зустрічається у 90% реклами:

Людина сумна, все погано, приходить інша людина, тримає продукт в руці і з усмішкою розповідає про його «ЧАРІВНІ ЗДІБНОСТІ», людина стає веселою, дякує продукту, заставка з продуктом. Все!

 1. Креативний сюжет. Він рідко зустрічається на ТВ, частіше це стенди. Я б задля тренування креативного бачення рекомендував би просто придумувати свій сюжет, тримаючи в голові основні задачі рекламних роликів: щоб запамятали, щоб вразились, щоб купили (або полюбили бренд).

Що може бути опорною точкою тут? Жарти чи брутальний екшн, з вибухами чи мирним чаюванням з коровою. Де люди кланяються пилососам, аби ті їх не засмоктали. А може то буде місто суперменів, де героєм став веломайстер. Але варто пам’ятати, що це не короткометражний фільм, а все ж – реклама. Придумайте класну кінцівку, де замість звичайного стенду з продуктом, цей самий продукт кидають і  під ефект слоумо пролітає через фокус камери.

Яка, на вашу думку реклама, буде успішніша?

Я впевнений, що 2-га, бо туди ви вклали частинку себе, показали щось, що виходить за рамки стандарту, щось, що змусить засміятися чи просто сказати «Вау!». Саме така реклама буде працювати на всі 100, саме така реклама буде успішною, бо її запам’ятають, на відміну від штампу, який існує понад 10 років.

Стандарти перестають бути ефективними, все, стає динамічним. Кожна реклама, кожен проект буде мати свою родзинку, постійно змінювати ідеї і руйнувати штампи. Ніколи не можна стояти на місці, бо колись навіть  найкреативніші ідеї для  реклами можуть стати стандартом без динаміки.

Креативність – не недосяжна здібність.

ЇЇ можна розвивати: почніть ходити на роботу іншою дорогою, ходіть вдома на одній нозі, відпросіть дитину з останнього уроку і сходіть з ним в парк чи кіно (це виглядає дуже «неправильно», але ж це хіба погано?) Вигадайте собі незвичні завдання і виконуйте їх протягом дня. Так ви покращуєте світ, а головне, ви покращуєте себе. За креативністю майбутнє, саме в ній успішність.

А ще я вважаю, успішність наша залежить і від того, чи вміємо ми бути командую і чи здатні допомагати один одному. Тому я з радістю  візьму от таку футболку.

Частина коштів піде на розвиток креативу (і не тільки) дітей з інтернату. І це круто. Тим більше, що принт тут смішний  – досить креативний.


Нагадуємо, що 4mama.ua і БФ Єдина пропонують брати участь у благодійному проекті: # Часпригод із AdventureTime.

Від кожної купленої вами футболки AdventureTime ми перераховуємо 30 грн. у БФ. Гроші підуть на проекти, спрямовані на розвиток дітей з інтернатів та підготовку їх до реального життя.

Купуйте футболки – робіть фото – розповідайте друзям про таку можливість у соцмережах… Ставте теги # часдлякреативу # часпригод #AdventureTimeCreative і будемо змінювати світ разом.

Фото: автор, організатори

Читайте також

Навичка XXI століття. Як розвинути креативне мислення

Для того, щоб в учнів формувалось креативне мислення, необхідна індивідуальна проектна діяльність

Креативне мислення — цей термін на слуху поруч із критичним мисленням та емоційним інтелектом. На відміну від останніх, про креативне мислення ніби все ясно. Якщо ти можеш щось придумати нове, ти — креативний. Але зворотній бік медалі популярності того чи іншого поняття, це безліч теорій, які іноді ще й суперечать одна одній, щодо виникнення, розвитку та особливостей цього поняття.

З найпопулярніших протиріч, які я особисто зустрічала, таке. Є твердження, що діти від природи креативні і якщо їм не заважати, вони виростуть креативними. На противагу існують теорії, згідно яких креативність прицільно формується і відповідно може тренуватись і зростати протягом всього життя.

Якби там не було в дійсності, більш важливо знати, що на здатність креативно мислити впливає рівень інтелекту, а також кількість знань та життєвий досвід.

Людство вижило завдяки креативному мисленню

А ще креативне мислення — це не тільки про мислення. Це про комунікацію, яку ми покращуємо, змінюємо чи вибудовуємо саме за допомогою креативного мислення.

Креативність вносять в топ-навичок для майбутнього, тренінги та книжки пропонують безліч способів її зміцнити, від дітей очікують креативність ще до того, як вони навчились відтворювати знання.

Креативне мислення в роботі

Чому ж розвинуте креативне мислення прописується у вимогах до вакантних місць і згадується в резюме кандидатів на посади?

Думаю, це є прямою вимого часу — часу, коли запитань є більше, ніж готових рішень; часу, коли досвід п’ятирічної давності не зацікавлює, бо втратив актуальність; часу, коли в повітрі запах змін, і їх очікують від кожного на своєму місці.

«Не знаєш, як вирішується це питання? Ніколи не зустрічався з таким? А креативність тобі нащо?» «Більше ніхто не хоче збиратись, щоб слухати розпорядження? Правильно. Усі прагнуть напрацьовувати ідеї, і обов’язково нові, і обов’язково нестандартні».

Креативність додає цінності працівникові. А можливість креативити на роботі додає цінності робочому місцю.

Студенти, аспіранти та імениті науковці досліджують зв’язок креативності та успішності лікарів, спортсменів, педагогів тощо, і знаходять його. Сумнівів немає – людство вижило завдяки креативному мисленню, і його актуальність хіба тільки збільшується.

Креативне мислення у школі

Тому логічним є створення умов для розвитку креативного мислення в дітей, а саме наповнення шкільного життя можливостями для його використання.

На сьогодні це не є простим завданням. Адже сама шкільна система спрямована на розвиток слідування правилам використання знань, предметів, дотримання чітких схем і відтворення інформації максимально близько до оригіналу. Навіть кінцевий результат усього шкільного навчання оцінюється балами за складання тестів…

Але прогресивні педагоги чи то школи розуміють, в якій площині виклики майбутнього. Тому навчаються самі та навчають інших педагогів креативити, зосереджують свою увагу на творчості дітей, старанно не впливають на неї, розуміючи цінність саме вільного творення.

Звісно, для того, щоб в учнів формувалось саме креативне мислення, недостатньо тільки створити умови для творчості. Необхідна індивідуальна проектна діяльність — час, коли дитина займається розвитком теми, яка її цікавить, продумує і готує презентацію цієї теми, тренується презентувати і безпосередньо презентує. І немає значення, чи це буде виставка її робіт, чи виконання музичного твору, чи наукове дослідження. Значення має її волевиявлення щодо теми, самостійна організація проектної діяльності та її наполегливість в досягненні результату.

А ще її досвід невдач, які сприймаються як обов’язковий етап будь-якої змістовної діяльності. І от саме такий багаж навичок і досвіду на виході зі школи дозволить юнакові вільно і наполегливо водночас працювати над всіма задачами, які траплятимуться в його житті. Хіба не достатня причина, щоб розвивати креативне мислення як навичку в школі?

Для роботи, для розвитку… А мені особисто креативне мислення потрібне? Мені, щоб жити і насолоджуватись життям? Довго не думаю. Раптом згадується, скільки разів за вечір я шукаю спосіб пояснити дитині сенс своїх прохань чи вимог суспільства до дітей в цілому. А моє геніальне рішення, як розмістити на двох квадратних метрах пів- іграшкового супермаркету? А планування вільного часу з врахуванням власних потреб і очікувань найдорожчих? І це точно не аналіз і формування висновків. Я не думаю, я вигадую. І однозначно моє креативне мислення рятує мене, надихає і дає надію. Дає надію, що все можна вирішити, якщо мислити креативно — за межами стереотипів, звичних дій, свого досвіду…

Звідки ж взяти креативне мислення, якщо відчуваєш його нестачу чи прагнеш розвиватись?

Декілька порад для щоденної практики, на які мене надихнули найпопулярніші видання на тему розвитку креативного мислення:

1. Щодня присвячуйте час розгляданню якогось предмету чи малюнку. Розглядання має бути вільним від асоціацій. І в цьому якраз складність. Від вас уважність до деталей і запам’ятовування усіх дрібниць з відтворенням в думках або на папері за деякий час. Наприклад, намалюйте усі подряпинки, які ви запам’ятали, розглядаючи стільницю.

2. Дійте незвичним для себе чином — вносьте зміни у рутинні дії. Наприклад, складіть посуд у інше місце. Або лівою рукою (правою — для шульги) витягніть необхідний одяг з шафи.

3. Оберіть будь-який предмет, випишіть усі складові цього предмету. Напишіть, чому кожна складова зроблена саме так. Спитайте себе: чи може вона бути зроблена іншим чином? Як саме? Що це змінить? Наприклад, чи можуть полиці в шафі бути резиновими? Що це змінить?

4. Виривайте сторінки з журналів і складайте свій колаж в блокноті. Нехай ця творча робота триває не один тиждень.

5. Шукайте щось, що нікого не дивує, і дивуйтесь. Наприклад, здивуйтесь шнурівці кросівка. Розгляньте її ближче, поміркуйте про її місію. Хіба не дивина?

6. Замальовуйте плани на день або робочі завдання. Не використовуйте слова для записів, виключно — символи і малюнки. Кружечки будуть відповідати за завершену справу чи вільний від клієнтів час?

7. Записуйте вирази з двох понять, які неможливо поєднати. На перший погляд. Знаходьте той інший погляд, де об’єднання понять має пояснення. Наприклад, волохата терка. Уявили? А тепер поміркуйте, для чого вона створена.

Книги, які допоможуть більше заглибитися в тему

Для роботи з власними ідеями, для розвитку креативного мислення добре попрацювати з книгами Майкла Микалко Ігри для розуму, Рисовий штурм.

Для глибшого розуміння природи креативності можна скористатись книгами Джона Лерер Уяви. Як працює креативність, Тодд Любарт Психологія креативності.

А мені прийшов час подумати, що зміниться, якщо колобка спекти як виріб з глини. Три версії розвитку подій, як мінімум.

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Мнения НВ

Більше блогів тут

Розвиток креативних здібностей – Сайт psihol!

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ

   На формування особистості дитини впливає багато чинників, серед яких чільне місце посідає культура й мистецтво. Поступово знайомлячись з культурною спадщиною людства, дитина прилучається до її цінностей, збагачує власний життєвий досвід, має можливість творчо застосовувати набуті знання у притаманних їй видах діяльності. Відповідно, розвивається уява, мислення, комунікативні навички, вміння розуміти іншого тощо.

Музика, художнє слово, зображувальне мистецтво, театр стають для дитини джерелом переживання радощів, відкривають дитині мистецтво, забезпечують багатство вражень. В. Сухомлинський зазначав: «Кожна дитина не тільки сприймає, але й малює, творить, створює. Те, як дитина бачить світ, – є своєрідною художньою творчістю. Образ, шо срийняла й одночасно створила дитина, несе в собі яскраве емоційне забарвлення. Діти переживають бурхливу радість, сприймаючи образи навколишнього світу і додаючи до них що-небудь з фантазії. Емоційна насиченість сприйняття – це духовний заряд духовної творчості.»

   Поняття «творчість» широко використовується у повсякденному житті та науковій літературі. Проте існують труднощі щодо його значення. До основних понять «творчості» належать такі:

   Творчість – це діяльність людини, в якій вона створює нові об’єкти та якості, схеми поведінки й спілкування, нові образи та знання;

   Творчість є вищою формою активності та самодіяльності людини;

   Творчість – це суто людська діяльність; це не лише створення суспільно значущого продукту, творчістю можна назвати всі ті «відкриття», які людина робить особисто для себе; творчими є майже всі психічні процеси, за винятком, може, автоматизованих дій;

   Творчість – це потреба в самоактуалізації, повній і вільній реалізації своїх здібностей та життєвих можливостей.

Аналізуючи наведені визначення, робимо висновок, що творчість – це людська діяльність, у процесі якої особистість, задовольняючи потреби в реалізації своїх здібностей, створює нові знання, обєкти, схеми поведінки, робить власні «відкриття».

   Поряд із поняттям «творчість» вживається й «креативність». Креативність розглядається вченими як характеристика творчого потенціалу особистості. За словником термінів «Дошкільна освіта», «креативність – це рівень творчої обдарованості, здатності до творчості, що складає досить стійку характеристику особистості». Отже, поняття «творчість» та «креативність» характеризують особистість.

Як вказує Л. Паламарчук, творчість є напруженою роботою, якій передує тривалий період накопичення вражень про наволишній світ, сприйняття, аналізу явищ, подій, усвідомлення власного ставлення до них. Але це більше стосується дорослих. Для дитини-дошкільника пізнання навколишнього світу складає сенс її життя, творчість є ніби продуктом цього пізнання. Зважаючи на психологію особистості дитини-дошкільника, не можемо не зупинитися на особливостях дитячої творчості. Аналіз праць науковців дозволяє стерджувати що:

· Творчі прояви у дитини спостерігаються досить рано. Але, на жаль, наука не має достатньо повної характеристики творчих проявів дитини раннього віку. Зумовлене це насамперед тим, що кожна дитина індивідуальна, отже, творчі прояви в кожної окремої дитини будуть притаманні тільки цій дитині, хоча, безумовно, є й типові творчі прояви, характерні для дітей-дошкільників;

· Для дитячої творчості характерним є непередбачуваність, спонтанність. Творчі процеси найчастіше протікають на несвідому рінві, а свідомість фіксує лише їхній кінцевий результат. Причому не все, що дивує дитину, буде дивувати дорослого, оскільки світ дитини – своєрідний, непізнанний, індивідуальний – є таким, що не завжди піддається дорослому поясненню;

· І у творчій, і в будь-якій іншій діяльності дитині властиві всеохоплююча допитливість, дослідженя світу: від «Що це таке?» до «Хочу знати все!». Пізнавальна активність дитини спрямована не тільки на пізнання окремого предмета чи явища, а й на розпізнання його устрою, причини, мети, призначення, способу використання й таке інше. Пізнавальний інтерес є важливою складовою пізнавальної активності. Він зростає в процесі накопичення дитиною досвіду пізнавальної діяльності, що також виявляється у дитячій вторчості;

· Дитині властивий потяг до казок, віршів, музики, картин, загалом – до мистецтва. Однією з характерних рис дитини раннього та дошкільного віку є відчуття прекрасного, прагнення до красивого. З народження дитину приваблюють ритмічні рухи, музичні звуки, яскраві кольори, виразана міміка, голоси дорослих та дітей. Поступово у неї формується естетичне сприйняття, яке стає основою, «матеріалом» для творчої діяльності;

· Формування творчих здібностей у дітей, як правило повязана з грою. Адже давно відомо, що гра є провідною діяльністю дитини дошкільного віку, а отже – й «веде» за собою розвиток дитини. Дошкільнята малюють і – грають, танцюють і – грають, конструюють і – грають, називають слова, вигадують казки й постійно грають. Грають навіть тоді, коли займають серйозною справою. Через гру, експерементування, творчість іде пізнання дитини навколишнього світу. У грі дитина робить спроби знайти своє місце у житті;

· Розвиток цих здібностей вимагає створення певних умов, за яких дитина почуватиметься вільною від впливу дрослого. Коли діти захоплені, вільні, безтурботні, творче рішення приходить ніби саме собою. Дитина дивується, радіє результатові. Творчі прояви наявні там, де вістутні заборона, стримування, певні знання, моральні принципи тощо. Л. Виготський вказував, що у дитячій творчості велику роль відігрє комбінування цілого та частин, реального та вигаданого. Отже, в самостійній діяльності або під час спільних з дорослим ігор дитині слід ненав’язливо розкривати прийоми творчого мислення, вчити її помічати незвичне;

· Креативність є однією з базових характеристик дитини дошкільного віку, що характеризує активну позицію особостості, готовність ухвалювати миттєві решення, допитливість, здатність коментувати процес та результати діяльності, стійку мотивацію досягнень, розвинену уяву, а також здатність до створення творчого образу, який харатеризується оригінальністю, варіативністю, гнучкічтю та рухливістю.

   Отже, дитяча творчість – своєрідна сфера дитячого життя. Займаючись нею, дитина діє, спілкується з дорослими та однолітками.

   Якщо спостерігати за дітьми та проаналізувати їхню діяльність, можно помітити, що все, чим вони займаються, є своєрідною творчістю: дитина пізнає властивості оточуючих предметів; «грає» зі словами, промовляючи низку звуків рідної мови, й створює незвичні слова; експерементує з різними матеріалами; просто грає. У грі малюк має змогу поексперементувати, багаторазово виконати будь-яку дію, від якої він отримує задоволення і, можливо, різні результати. Якщо будь-яку справу малюка розглядати як своєрідну гру – творчість, то у ній будуть розвиватися такі важливі характеристики, як:

· Швидкість думки – здатність до генерування якнайбільшого числа ідей. Фактично – кількість ідей, що виникають за одиницю часу.

· Гнучкість мислення – здібність легко переходити від полярних за змістом явищ одного класу до іншого. У процесі творчості необхідно вміти гнучко змінювати стратегію й тактику творчого пошуку, переключатися з одніє ідеї на іншу, вміти переносити ідеї з одного об’єкта на інший і бути говим до отримання парадоксального рішення;

· Оригінальність – здатність формувати нові, неочікувані ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих;

· Сміливість – здатність сприймати рішення в ситуаціях невизначеності;

· Допитливість – відкритість та інтерес до більш глибокого вивчення окремих видів дитячої діяльності: образотворчої, музичної, театральної, літературної тощо.

У методичій літературі згадується ще одне поняття, пов’язане з творчістю, – творчі здібності. Як визначив Е. Фромм – це «…здатність дивуватися, пізнавати, вміння знаходити вихід із нестандартних ситуацій; це спрямованість на відкриття нового й здатність глибокого усвідомлення».

Як показують наукові дослідження й досвід педагогів-практиків, творчі здібності виявляються з п’ятого року життя, але це зовсім не означає, що до цього моменту їх не слід розвивати. Навпаки, чим раніше дитину навчать спостерігати, пояснювати незвичайне, дивуватися оточуючим явищам, предметам, експерементувати тим ґрунтовніше підготують її до прояву власне творчих здібностей. Творчість багато в чому визначється вмінням по-різному висловлювати свої почуття та уявлення про наволишній світ. Для цього слід навчити дитину бачити предмет з різних боків, уміти, враховути різні ознаки предмета, створювати образ. Необхідно, щоб дитина не тільки вільно фантазувала, а й спрямовувала свою фантазію, творчі здібності на вирішення різноманітних завдань.

   Щоб сформувати творчі здібності, дитині необхідно накопичити якнайбільше вражень про наволишній світ під час виконання різних видів діяльності. Пізніше дитина зацікавиться процесом творчості спочатку в тому виді діяльності, який їй сподобається найбільше, а потім – в усіх притаманних дошкільникам видах діяльності (гра, малювання, констроювання, гра на шумових та музичних інструментах, співи й танці, театралізована діяльність, читання та розігрування сюжетів знайомих літературних творів, складання віршів чи казок, праця, ліплення, аплікація, ігри з геометричними фігурами або графічними символами, експерементування тощо). Сформувавши в дитини інтерес до будь-якого (або декількох) видів діяльності, вам вдається захопити вихованця процесом творчості.

1. Іноді діти не можуть самі визначити, що їм дійсно подобається. Щоб визначити це, спостерігайте за дитиною, коли вона діє самостійно, та спобуйте дати відповіді на запитання: «Чим зайнята дитина?», «Чи проявляє вона самостійність у доборі матеріалів для діяльності?», «Чи вміє запросити до дільності товаришів?», «Як домовляється про її хід?», «Чи проявляє дитина наполегливість у досягненні поставленої мети?», «Чи отримує дитина задоволення від самого процесу діяльності?», «Чи наявні в обраній дитиною діяльності продукти творчості?», «Чи радіє їм дитинна?», «Чи дивують вони малюка?».

2. Для розвитку творчості необхідно створити відповідні умови, що впливають на позитивний стан та спричинять прояву у дошкільників розумової активності, витримки, саморегуляції. Насамперед це стосується належного психологічного оточення. Також слід пам’ятати про наявність необхідних для творчої діяльності матеріалів. Вони завжди мають бути доступними для дитини. При цьому не важливо, яким чином дитина буде їх використовуватиме (за власним призначенням чи якось інакше). Головним є факт дії, власне експерементування, пізнання властивостей, способів дії з тим чи іншим предметом або матеріалом.

3. За В. Сухомлинським: «Дітям не треба багато говорити, не слід багато їм розповідати, слово – не цяцька, а словесне перенасичення – одне з найшкідливіших перенасичень. Дитині треба не тільки слухати слово вихователя, але й мовчати; в цю мить вона думає, осмислює почуте та побачене». Обережно, лагідно, ненав’язливо підтимуйте прагнення дитини до творчості. Співчувайте невдачам малюка, підтримуйте творчі пошуки дитини, ставтеся до процесу із симпатією та теплотою. У жодному разі не давайте негативної оцінки дитячій творчості. Будьте терплячі до «дивних» ідей дитини.

4. Відповідайте на численні запитання дитячі запитання. Підтримуйте бажання дитини пізнавати навколишній світ, особливо заохочуйте цікаві та глибокі запитання дітей. Час від часу залишайте дитину на самоті. Надмірне опікування може заважати дитячій творчості, а навязування допомоги може сприйматися як порушення меж особистої свободи. У пізнанні навколишнього світу навчіть дитину дослухатися власної інтуїції. Разом із «Як ти вважаєш?» і «Що ти думаєш з цього приводу?» – частіше цікавтеся «Що ти відчуваєш?».

5. Навчіть дитину поважати іншу точку зору, пояснивши, що таке ставлення є необхідною умовою для того, щоб оточуючі поважали думки дитини. Уважно стежте за власним висловлюванням, не критикуйте інших, особливо – в присутності дитини. Позитвні відгуки створюють у дитини почуття захищеності. Навчіть дитину керувати негативними емоціями й непіддаватися поганому настроєві. Вчіть її помічати добре й красиве у житті. Відкрито висловлюйте власні почуття дитині. Діти, які переконані у любові та повазі батьків, швидше розвиваються. Не бійтеся проявляти власну індивідуальність, не приховуйте власні творчі прояви. Головне, щоб ваша творчість була доброю, приносила радість та задоволення іншим. Станьте взірцем неординарної творчості особистості для своїх дітей.

6. За В. Біанкі, збережіть у своїй душі дитину: безпосердність, доброзичливість, чистоту думок, мрію, довірливість, казку, захопленння від вікриття світу, доброту. Коли дитина опановує основи творчої дільності, пропонуйте їй разом з іншимми й творчі завдання.

Серед шляхів розвитку пізнавальної активності, самостійності, творчості, самореалізації дітей у багатьох дослідженнях учених підкреслюється необхідність використання у роботі з дошкільниками різноманітних завдань-навчальних, розвивальних, пізнавальних, інтелектуальних, трудових, нестандартних, творчих. При цьому слід зазначити,що в існуючих роботах нажаль, мало приділяється уваги розробці творчих завдань з урахуванням індивідуальнимх проявів дітей дошкільного віку.

Творчі завдання передбачають розуміння дитиною проблеми, яка викликає теоретичні чи практичні утруднення, і для її розв’язання необхідно знайти спосіб дії.

У психолого-педагогічній літературі можна зустріти різноманітну кількість класифікацій творчих завдань, але, як і у випадку з визначенням сутності терміна «творчі завдання», ще й досі немає єдиної загальноприйнятої системи. Розглянемо окремі з них.

   У завдання першого класу вході попереднього аналізу з допомогою відомих засобів творче завдання перетворюється на нетворче, їх вирішення настає в результаті й на основі повного та адекватного розуміння вихідних умов задачі.Отримані таким чином рішення та знання долучаються до логіки вже наявної системи;

   У завдання другого класу повне та адекватне розуміння задачі настає в результаті й на основі вже отриманого інтуїтивного рішення.Отримані в результаті рішення знання не долучаються до логіки вже наявної системи, а потребують її перегляду, перетворення.

Креативность в ценообразовании: руководство по получению прибыли за пределами оплачиваемого часа

Блэр Эннс, автор Манифеста «Победа без подачи» , выпустил новое название – Pricing Creativity . Блер был счастлив, что я поделился отрывком.


Творческий подход к ценообразованию, Правило № 2: Варианты предложения

Одна из самых больших ошибок в ценообразовании, которую допускают творческие профессионалы, – это сделать клиенту предложение, содержащее только один вариант.В таком предложении «возьми или оставь» есть только два исхода, 50% из которых положительные и 50% отрицательные.

Если с этого момента вы решите всегда включать в свои предложения три варианта, вы увеличите процент положительных результатов вдвое. Однако это увеличение шансов – не главная причина, по которой вы должны придерживаться этого правила всегда предлагать варианты. Здесь происходит что-то гораздо более мощное.

Варианты презентации меняют вопрос, который вы задаете клиенту: «Имеет ли это предложение ценность?» на лучший вопрос: “Какое из этих предложений наиболее выгодно?” Мозг настроен отвечать на второй вопрос.Фактически, он не может ответить на первый вопрос, не задав сначала второй. Позвольте мне продемонстрировать.

Посмотрите фото палки ниже и попробуйте определить длину самой палки (а не фото). Как долго это?

Я показал это изображение сотням людей и попросил их угадать его длину. Я получаю ответы от 2 дюймов до более 8 футов, но большинство людей понимают суть упражнения и отвечают: «Невозможно сказать». Невозможно определить длину палки, потому что нет контекста.

Это упражнение раскрывает скрытую у всех на виду истину: Человеческие существа не могут субъективно воспринимать абсолютные ценности . Вы можете узнать длину чего-либо объективно, только измерив ее относительно того, для чего вы действительно знаете длину, например, линейки, кроссовок или Сатурна. Чтобы узнать его ценность, вы должны провести сравнение; нет другого способа узнать это.

Эта истина настолько универсальна, что применима ко всем значениям, включая вес, размер, свечение (яркость), температуру и многое другое.Убрав сравнения, я могу оставить вас неуверенным в ценности чего-либо. По , контролируя сравнения, я могу заставить вас думать, что свет тяжелый, черный – белый, а дорогой – дешевый.

Цены Creativity можно купить по цене от Win Without Pitching . Блэр провел карьеру, обучая сотни творческих фирм тому, как им улучшить свои финансы. Наконец-то он записал эти наставления в книгу. И это здорово. Даже если вы устанавливаете цены в течение десяти лет, есть разные способы делать что-то, и Блэр здесь многое объясняет.

Вы можете послушать, как Блэр рассказывает о процессе написания и содержании книги в подкасте 2Bob с Дэвидом С. Бейкером. Его более ранняя книга, Манифест о победе без подачи , была представлена ​​ранее. Также стоит прочитать.

уроков творческого ценообразования, Блер Эннс

Ценообразование для творчества: руководство по получению прибыли за пределами оплачиваемого часа – это книга, в которой изложены правила и тактика, которые помогут творческим профессионалам взимать больше за новую работу и вести более прибыльный бизнес.Его разработал Блэр Эннс, основатель Win Without Pitching, учебной программы, которая помогает творческим профессионалам выигрывать больше бизнеса.

Я был последователем Энса в течение нескольких лет, заплатил за доступ к его материалам, записался на его онлайн-курс, подписался на его вебинары и слушал его подкаст. Мне очень понравилось читать эту книгу, и я обнаружил, что переписываю отрывки своим партнерам из Barrel, настаивая на том, что мы должны попробовать подходы X и Y уже на следующий день.

Эннс ссылается на довольно много популярных терминов по психологии, которые сейчас очень популярны в книгах по бизнесу, особенно на различные типы когнитивных предубеждений, которые формируют наше поведение.Что мне понравилось, так это то, как он привязал эти концепции к повседневным ситуациям, с которыми творческие профессионалы сталкиваются при работе с потенциальными и клиентами, и как, понимая их предубеждения, мы можем повлиять на них, чтобы они принимали решения, которые могут улучшить наши результаты.

Этот пост не является кратким изложением или подробным обзором книги, а является мыслями о некоторых выводах, которые я сразу же нашел применимыми к моей работе в Barrel. Эннс представляет 6 «Правил», которые составляют основу для ценообразования, основанного на стоимости, а не на времени продажи.Пять из этих правил представлены в моих выводах ниже.

Есть множество деталей и практических советов, которые я здесь не обсуждаю, в том числе то, что Эннс делает акцент на «овладении разговором о ценностях». Если вы работаете в сфере творческих услуг, я настоятельно рекомендую инвестировать в книгу, которую вам нужно купить на веб-сайте. Одно успешное применение его тактики может принести вам в 10 раз больше суммы, которую вы потратите на книгу.

Урок 1: Цените клиента, а не работу

Принцип переговоров о цене заключается в том, что чем раньше при продаже вы предлагаете цену, тем она, вероятно, будет ниже.Чтобы понять контекст клиента и, следовательно, ваш потенциал для создания ценности, нужно время. Если вы обнаружите, что предлагаете цены на раннем этапе, вы почти наверняка прервете процесс сбора информации о пациентах, который необходим для определения цены на основе ценности.

Это не было открытием для нас в Barrel, но это было хорошим напоминанием о том, что уделение времени в процессе сбора информации глубокому пониманию клиента и его бизнеса поможет нам сформировать более четкие представления о ценности наших услуг для клиентов. клиент.

На самом деле, когда я думаю об одном из наиболее значительных изменений в Barrel за последние 2-3 года, это был переход от отношения к новому клиенту как к другому проекту, и вместо этого, рассматривая их как новые отношения с потенциалом для несколько проектов, которые могут варьироваться от редизайна веб-сайтов до аналитики и рекламы.

Урок 2: Представьте варианты в ваших предложениях

Одна из самых больших ошибок ценообразования, которую допускают творческие профессионалы, – это подавать клиенту предложение, содержащее только один вариант.В таком предложении «возьми или оставь» есть только два исхода, 50% из которых положительные и 50% отрицательные.

Если с этого момента вы решите всегда включать в свои предложения три варианта, вы увеличите процент положительных результатов вдвое.

Варианты презентации меняют вопрос, который вы задаете клиенту: «Имеет ли это предложение ценность?» на лучший вопрос: “Какое из этих предложений наиболее выгодно?” Мозг настроен отвечать на второй вопрос.Фактически, он не может ответить на первый вопрос, не ответив сначала на второй.

Я видел эту работу, когда дело касалось наших пакетов поддержки и обслуживания. Это около

производителей и поставщиков креативности, цена креативности

Описание темы

Мы рекомендуем вам всемирно известные торговые компании, которые поставляют товары для творчества. Эти торговые компании собираются и рекомендуются внешнеторговой сетью на основе исходных данных об импорте и экспорте.Мы продолжаем предоставлять высококачественные информационные услуги по внешнеторговым сделкам для пользователей внешней торговли, на данный момент мы сопровождали в общей сложности 1 миллион пользователей на пути к внешней торговле, мы стремимся стать лучшими по рентабельности, с лучшим опытом для пользователей за рубежом платформа обслуживания торговых данных.

Мы будем отдавать приоритет торговым компаниям по всему миру, которые недавно стали доступны для сопутствующих товаров, и, отображая список, вы можете получить первоначальный взгляд на рекомендованную торговую страну компании, совокупное количество транзакций, дату транзакции и Торговые реквизиты продукта.Оценка активной ценности является хорошим справочным критерием для отбора высококачественных торговых компаний. Чем выше оценка активной ценности в теории, тем выше достоверность торгового отчета и тем более здоровой является деятельность компании.

Если название компании отмечено зеленым текстовым контактом, торговая компания, которая забирает творческий продукт, содержит контактную информацию, в том числе: контакт, электронную почту, телефон, факс, официальный веб-адрес, адрес компании. Мы также предоставляем инструмент сбора электронной почты, который помогает вам автоматически собирать имена, вакансии, электронные письма и личные социальные страницы ключевых людей из Google, LinkedIn, Facebook и других каналов через название вашей компании.

Нажмите кнопку «Подробнее», чтобы просмотреть все компании, занимающиеся творческой торговлей. На недавно открывшейся странице мы предоставляем дополнительные функции, которые помогут вам в дальнейшем выбрать целевую компанию, которую вы можете фильтровать по торговой стране, количеству транзакций, торговой зоне, порту, диапазону транзакций, включая контакты, и т. д. и отсортируйте время транзакции и время транзакции, что значительно повысит эффективность запроса и использования данных. Во ВЭД всегда можно найти свою целевую компанию!

Сопутствующие товары

Ценообразование Творчество – 2 боба

Расшифровка стенограммы

ДЭВИД К.БЕЙКЕР: Блэр, сегодня мы поговорим о важной вехе в вашей жизни. Я сейчас начну плакать.

BLAIR ENNS: Да, мы. День, наконец, настал, мы, наконец, делаем это.

ДЭВИД: Нам нужно больше таких разговоров. Если бы вы слезли с ума и больше писали …

БЛЭР: Я знаю.

ДЭВИД: Итак, это о вашей книге. Название – «Творческий подход к ценообразованию: руководство по получению прибыли за пределами оплачиваемого часа».

BLAIR: Да.

ДЭВИД: Я очень рад это видеть, на самом деле потому, что я прочитал это, и это потрясающая книга. Для меня это было что-то вроде лука. Я прочитал это и подумал: «О, это хорошо». А потом я перечитываю его снова и вижу все больше и больше, это очень плотный стиль письма. Я не совсем это имел в виду. Я не имею в виду плотный, как в глупом, я имею в виду плотный, как в очень упакованном там.

Что побудило вас написать эту книгу? Потому что вы написали еще одну книгу… Это все еще безумие, это популярнее, чем когда-либо. Это четвертый тираж или что-то в этом роде.

BLAIR: Ага.

ДЭВИД: Что заставило вас написать эту книгу?

BLAIR: Да, это определенно не Win Without Pitching Manifesto , который … Это слово из 24000 … Ну, это манифест, и я называю его “да, вы можно “заказать”. Это действительно призвано сплотить людей, вдохновить их увидеть, что есть лучший способ продавать творческие услуги.Это больше похоже на то, как забронировать. Так вы говорите, это как плотный стиль письма.

Я чувствую жизнь Я вдохновил людей своим манифестом. Это дорожная карта. Когда дело доходит до продажи, в нем нет подробностей, хотя он действительно проходит через пересечение продажи, ценообразования и переговоров. Но это действительно то, как применить принципы или тему Манифеста «Победа без подачи» к вашим ценам и предложениям, чтобы вы могли получить больше денег.

Итак, я думаю, что мотивацией был ваш вопрос.Да, это была последующая книга. Я действительно хотел написать книгу «Вот как», и по этой теме в частности.

ДЭВИД: Итак, они мотивированы на великие дела, и это то, что я слышу повсюду после того, как прочитал Манифест «Победа без подачи». А потом они получают эту книгу и спрашивают: «Хорошо, как мне это сделать?» Это понедельник. Я читал в ту пятницу, думал об этом все выходные, манифест. Теперь понедельник, как я собираюсь применить это на практике?

Итак, вы написали эту книгу.Это был болезненный процесс? Я хочу немного поговорить о … Потому что людей, я думаю, интересует процесс, через который проходит автор. Какие части этого вам нравились, а какие просто не нравились, вы ненавидели?

BLAIR: Да, это своевременно, потому что у меня есть дочь, которой 20 лет, и она практикующий писатель. Она еще не начала продавать, но только что начала свой третий роман, и он будет очень успешным. Если бы она была публичной корпорацией, я бы купил у нее акции.И вчера вечером мы провели два часа в машине, и частично мы говорили о писательстве. И она говорила: «Я не понимаю, почему люди говорят, что писать – это больно». И я чуть не заплакал.

ДЭВИД: Остановите машину и отправьте ее на дорогу! Это не может быть моя дочь!

BLAIR: И я сказал: «Ну, мой последний книжный проект был очень болезненным». И одна из причин, почему это было болезненно … И она сейчас в ударе, она пишет каждый день и пишет для себя, она не устанавливает никаких сроков.И я сказал: «Источником моей боли было то, что, чтобы мотивировать себя и сделать это вовремя, я огласил сроки, и я постоянно их не соблюдал». И эта книга опаздывает на два с половиной года. Он должен был выйти более двух лет назад.

Итак, в какой-то момент я все время говорил о сроках … Я не говорил их публично, а затем в какой-то момент я остановился. Но больно было то, что я пытался написать эту книгу, в то время как я также пытался создать или обновить целую кучу контента в нашей программе обучения, поэтому я яростно писал последние три года.Не только эту книгу, но и программу написания и переписывания.

Это была болезненная книга, и я расскажу настоящую историю. Однажды я сказал своей жене … Это настоящая закулисная история о том, почему существует эта книга. Я сказал: «Думаю, я куплю Tesla».

ДЭВИД: Я просто вижу, как Колетт закатывает глаза, типа: «О, вот идея Блер на этой неделе».

BLAIR: Она похожа на мастера дзюдо, потому что теперь она понимает, что я собираюсь делать то, что хочу, но она делает этот маленький переворот.Поэтому она подумала: «Что ж, я не собираюсь с этим бороться, потому что он действительно хочет заполучить эту Теслу». Поэтому она говорит: «Хорошо, я уверена, что ты это сделаешь». И она сказала: «Чтобы заплатить за Tesla, почему бы вам не написать ту книгу о ценах, которую вы собирались написать?» И я сказал: «Да, отличная идея!»

ДЭВИД: Она звучит намного умнее вас.

БЛЭР: Боже мой.

ДЭВИД: Она знает, как мотивировать вас делать эти вещи. Так вы думаете о Tesla?

BLAIR: Ага, значит, это было примерно за 10 месяцев до моего 50-летия, или чуть дольше.Я подумал: «Хорошо, я напишу книгу и получу машину в подарок на свое 50-летие». И она даже сказала: «Это будет не так сложно, потому что вы на самом деле много написали. Вы провели много веб-трансляций по ценообразованию. Вы можете просто извлечь из существующих ресурсов и довольно быстро собрать книгу. . ” И я подумал: «Да, вот что я сделаю».

Итак, я вместе взломал книгу. Это заняло у меня время. Я привлек других людей. А потом я посмотрел на готовый продукт, и он был ужасен.Это была взломанная книга. Итак, приближается мой 50-й день рождения, и она говорит: «Почему бы тебе все равно просто не взять машину? Ты все равно собираешься написать книгу, верно?» Ага-ага. Я беру машину и теряю мотивацию писать книгу.

Боже мой. Не могу поверить, что мы углубляемся в это, но я теряю мотивацию, чтобы получить машину, и я дуюсь некоторое время. Не о машине, машина фантастическая. Волшебная машина из будущего. Так что машиной я доволен, но у меня есть это обязательство.И она не держит это надо мной, но я знаю, что взял на себя это обязательство, я взял на себя обязательство перед собой и мысленно сделал это и для своих клиентов.

Итак, у меня ушло около шести месяцев на то, чтобы дуться и наслаждаться машиной, а потом я подумал: «Хорошо, давайте выбросим эту книгу и начнем сначала». Так что мне пришлось написать 57 000 слов, в основном с нуля. Я написал пару вещей, которые я использовал в качестве отправной точки, но я написал 57000 слов с нуля, в то время как я писал об этом по содержанию одновременно.

Итак, это был очень сложный, болезненный процесс. И когда я написал вам по электронной почте и сказал, что все готово, вы прислали мне статью из New York Times, в которой они брали интервью у писателей о процессе написания. И все это были истории о боли и все эти замечательные метафоры того, что значит писать. И тот, кто застрял со мной, был кем-то, я забыл, кто был автором, сказал: «Это как на охоте животное». Я прочитал это и подумал: «Да». Потому что, когда я, наконец, закончил писать, я приходил домой ночью и думал: «Боже мой.Его нет, это не со мной ». Я не говорю, что писал каждую ночь, я не писал. Но каждую ночь, когда я не писал, я чувствовал, что должен был писать. Так что эта вещь преследовала

Моя 20-летняя дочь говорила: «Я не понимаю, почему люди говорят, что писать больно. Я действительно наслаждаюсь этим ». Это похоже на то, черт возьми! О, это больно! Вот и вся история. Это было болезненно. Но оно того стоило. Я помню, когда писал манифест, и говорю это где-то в книга где-то в благодарностях, три раза я думал, что она готова к публикации, а это не так, и я так рад… У меня была подруга, писательница, она уже скончалась. Она прочитала его раннюю версию и сказала мне: «Блер, ты не можешь отменить публикацию». И свою историю она опубликовала роман, а затем, шесть месяцев спустя, она появилась у меня на пороге. Она переписала его, отредактировала, переименовала, перепечатала на свои деньги, в голой обложке, и она передала его мне, и она напечатала около 50 или около того для друзей. И она сказала: «Это роман, который я хотела написать».

Итак, она была травмирована слишком ранней публикацией, и я извлек урок из Манифеста «Победа без подачи»: не публикуйте слишком рано.Мы могли бы опубликовать более ранние версии этого, но я прочитал это сейчас, и другие люди читали это сейчас, и я на самом деле … Я не знаю, разрешено ли вам это говорить. На самом деле я очень горжусь этой книгой, и теперь меня вполне устраивают все пропущенные сроки.

ДЭВИД: Каждый раз, когда вы пишете хорошую книгу, вы все ближе говорите: «Если я умру завтра, я согласен». Дело не в том, что не так много людей пишут хорошие книги, дело не в этом. Это больше похоже на то, что вы погрузились во что-то действительно глубокое, и даже если люди не читают все это целиком или не читают так, как вы хотите, вы так долго пристально смотрите в глаза объекту.

Если бы я подумал о … Если бы у меня не было работы, и я писал бы книгу с 57 000 слов, как у вас, это заняло бы меня … Я знаю, какова формула для меня. Если бы я больше ничего не делал, это был бы проект на семь или восемь месяцев. И если подумать о том, чтобы приостановить свою жизнь на такой долгий срок и просто излить себя на что-то действительно стоящее, в вашей душе просто что-то происходит. Это действительно круто.

Теперь, прежде чем мы поговорим о некотором содержании книги, я хочу просто спросить.Вы связали то, как книга будет продаваться и продвигаться на рынке, с темой книги?

BLAIR: Да, хороший вопрос.

ДЭВИД: Итак, с точки зрения ценообразования, это традиционная книга? Вот она, вот цена, или есть другие варианты?

BLAIR: Итак, когда я начал писать, я думал, что это будет популярная книга. Вы берете 25 или 40 долларов за публикацию через RockBench, вашу издательскую компанию или через нее… Я действительно подумывал пойти к обычному издателю. У меня есть пара издателей, которые обращаются ко мне каждые шесть недель или около того и говорят: «Эй, у вас уже есть новая книга?» И я сказал паре, что пишу это, и сказал: «Я еще не уверен, как я собираюсь это опубликовать».

И одна из наших основных ценностей в Win Without Pitching – делать то, что мы говорим. Итак, мы продаем тренинги по продажам, поэтому, когда мы продаем нашу программу, нам очень важно продавать так, как мы отстаиваем то, что наши клиенты продают. И есть некоторые различия между нашим бизнесом и бизнесом наших клиентов, так что это не совсем то же самое.Наша компания занимается производством [неразборчиво 00:09:46] услуг. Но жизненно важно продемонстрировать действенность этих подходов к продажам и продемонстрировать это, используя их.

Итак, когда я писал книгу, я понял, что в мире нет такой книги с ценами, которая была бы оценена на основе принципов, изложенных в этой книге, и одна из наших основных ценностей – это то, что мы делаем то, что говорим. Я подумал, что другого выхода нет. К тому же это единственный способ получить достаточно денег, чтобы заплатить за Tesla.Итак, цена этой книги основана на принципах, изложенных в книге, и поэтому существует три различных варианта. Если вы думаете об этом как о книге, это не дешевая книга. Если вы думаете об этом как о тренировке, а я подумал о том, чтобы включить все это в тренировочную программу, за которую мы бы взяли много тысяч долларов, то это недорогое обучение.

И то, что я делаю сейчас, я создаю, прежде чем я скажу вам, какова цена, я создаю это против обучения, а не книги. Говорю вам, это дорого.А потом, когда люди покупают книгу, и я расскажу вам, как она будет выглядеть, я хочу, чтобы они вернулись и посмотрели на страницу с ценами. Страница на сайте, где они его купили. И я хочу, чтобы они увидели, сколько принципов ценообразования в книге я использовал, чтобы оценить и сообщить ценность этой книги.

Итак, есть три способа купить это. Это то, что мы называем полным пакетом. Он содержит все три версии. Есть электронная книга, которую вы можете мгновенно загрузить, как только купите ее.Вот руководство, которое … Я вижу, я действительно написал это как руководство. Я видел его как настольную справку, что-то, что можно было бы разместить в углу вашего стола или на книжной полке, и вы бы … Прочитав его однажды, вы вытащили бы его в следующий раз, когда вам нужно было создать предложение или установите цену, и вы бы просмотрели некоторые ее части, просмотрите некоторые ключевые вещи, а затем перейдете к последнему разделу, потому что в руководстве есть четвертый раздел, добавленный в руководство. Это называется «инструменты», когда вы переворачиваете назад и используете раздел инструментов, чтобы завершить свое следующее предложение.

А еще четыре часа поддержки видео. По сути, я взял всю книгу и провел в основном четыре веб-трансляции, но они не были опубликованы, поскольку я разбил четыре разных раздела книги. Итак, четыре часа видеоподдержки, пять видео за четыре часа.

Итак, общий пакет стоит 320 долларов, и вы можете получить все три формата. И тогда вы можете получить только электронную книгу и только руководство за 199 долларов. И вы можете получить только электронную книгу без раздела с инструментами, мгновенная загрузка за 100 долларов.Итак, есть три разных способа купить это. Они по-разному упакованы, по-разному оценены, и любой, кто знаком с некоторыми принципами ценообразования … Вы смотрите на эти три разных варианта, вы смотрите на то, как они оценены, вы смотрите на то, что я добавил, и вы увидите там некоторые принципы ценообразования.

Также отмечу, что каждый из этих вариантов полностью гарантирован. Так что, если вы покупаете на любом уровне и по какой-либо причине вам кажется, что вы не получили того, чего стоили, отправьте их обратно.Мы отправим вам все деньги обратно.

ДЭВИД: Вау, это интересно. Можем ли мы немного углубиться в то, что у вас есть в книге? Во-первых, главы пронумерованы последовательно, как вы догадались, но они разделены на действительно интересные группы. Итак, после того, как мы прочитаем благодарности, предисловие и так далее, есть четыре принципа, и вы призываете людей понять их. И еще есть шесть правил, по которым вы должны жить. И еще есть три совета, вы можете использовать их в определенных ситуациях и так далее.

BLAIR: Есть три раздела подсказок. На самом деле есть около 20 советов, разбитых на три части, да.

ДЭВИД: О, верно, да. Построение ваших предложений, моделей ценообразования и так далее. Полагаю, вы хотите, чтобы люди начали с самого начала. Но как лучше всего разжечь аппетит людей к этому? Может быть, пара правил, можешь немного рассказать об этом?

BLAIR: Да, позвольте мне просто поговорить о формате, потому что есть много отличных книг по ценам.И я говорю в предисловии, я думаю … Когда я начал узнавать о … Я перешел от незнания о ценообразовании, может быть, лет пять назад, к чтению всего канона литературы по этому вопросу и всевозможных связанных прочее. Я прочитал десятки книг по ценообразованию и поведенческой экономике и даже немного по микро- и макроэкономике. И я даже углубился в эту кроличью нору по физике времени. У меня есть четыре книги по физике времени. И там только один абзац о физике времени, и он не совсем точен, но все равно он там есть.

Итак, я усвоил много информации по этому поводу. Есть несколько отличных книг по ценам. Я большой поклонник Рона Бейкера и его книг, и он написал отличную аннотацию к книге. Он был большим сторонником проекта, как и Тим Уильямс, и вы, и другие, кто работает в сфере ценообразования. Итак, Рон написал пару замечательных книг по ценообразованию, ценообразованию по назначению и затем по внедрению ценовой политики.

Для меня это стандарты. И я написал эту книгу, потому что мой друг сказал: «Вам следует написать книгу о ценообразовании.«И я сказал:« Есть несколько отличных книг по ценообразованию ». Он сказал:« Ваши клиенты не будут читать эти книги ». И я подумал, что он прав. Они не собираются читать эти книги. клиентам нужно немного меньше теории, так что достаточно теории. Вот почему у меня есть раздел принципов. Я хочу заложить фундамент теории ценообразования. А затем они хотят знать, что вы делаете?

Итак, я выделил шесть вещей нужно делать всегда, и это правила, и в инструментах даже есть контрольный список правил.Вы сделали эти шесть вещей? Вот шесть вещей, которые вы должны делать в любой ценовой ситуации. Так что убедитесь, что вы всегда их делаете. А остальное – подсказки для конкретных ситуаций.

Итак, я полагаю, что люди собираются прочитать принципы и правила, и они могут бегло просмотреть советы. А потом, когда придет время написать следующее предложение, они вернутся, возможно, напомнят себе о некоторых правилах. Затем они обратятся к советам, относящимся к конкретной ситуации.Так что речь идет о гонорарах или окончательных переговорах с закупками? Или речь идет о том, как создать свой дорогой вариант привязки, или о множестве различных способов, которыми вы могли бы прийти к варианту со средней ценой?

Итак, это тот формат, к которому я стремился, и формат, к которому я стремился, был обусловлен выпущенными книгами, которые, как я думал, отличные книги, я люблю их. Но я не думал, что мои клиенты их прочитают.

ДЭВИД: Итак, если представить… Вы много говорите о Блэртопии. Это вымышленный мир, в котором вы живете, и вы хотите, чтобы все остальные жили в-

БЛЭР: Для вас он вымышленный.

ДЭВИД: Ага. Я попробовал Blairtopia, и мне стало немного плохо, поэтому я вышел из комнаты Blairtopia. Но как вы представляете себе Блэртопию и это агентство, как вы видите их, использующих эту книгу? Видите ли вы, как они еженедельно проводят небольшое богослужение вокруг вашей Библии, посвященного ценам и конференц-залу, и обсуждают, как они ее применяют, или вы воспринимаете ее как справочное руководство? Или это … Как вы на самом деле представляете их, используя это по-человечески?

BLAIR: Хороший вопрос. И мою первую книгу, Манифест «Победа без подачи», я знаю много фирм, которые создают по ней книжный клуб. Итак, они читают одну из прокламаций, собираются вместе и обсуждают ее за обедом. И они растянут на несколько дней или недель, так что интересно поднять этот вопрос, потому что я только что узнал … вероятно, пару лет назад, что это делают несколько фирм.

Это не тот тип книг. Он действительно предназначен для настольной справки. Вы отметили, что успех продаж манифеста «Победа без рекламы» … Семь с половиной лет спустя продажи продолжают расти и расти. И каждый год в последние несколько лет продажи растут примерно на 75%. Или 50%. Так что это впечатляет.

Но это то, что я намеревался сделать с этой книгой. Когда я писал эту книгу, я хотел, чтобы эта книга пережила меня, и я хотел, чтобы она оставалась актуальной навсегда, и я думаю, что это книга… Я думаю, что написал книгу, которую мне удалось написать.

В этой книге я попытался написать книгу, которая будет стоять на столе или на полке каждого творческого человека в каждой фирме, которая устанавливает или ведет переговоры о цене. Поэтому я хочу, чтобы это было стандартное справочное руководство по ценообразованию на креативные услуги по всей планете в любой творческой фирме, и если я пойду в крупную фирму, у которой есть десятки или сотни сотрудников, или новичков в бизнесе, и так далее, Я хочу видеть эту книгу в той или иной форме на всех полках или на всех компьютерах.

ДЭВИД: Так что, возможно, один из вариантов – заплатить 20 долларов и просто получить обложку книги, и они могут просто положить ее на полку, как будто [перекрестные помехи 00:18:46], чтобы вы были счастливы.

BLAIR: Я перечислил цены, я действительно ожидаю, что у нас есть примечание на странице, что это доступно для оптовых заказов. К нам уже обратились несколько фирм. Ну, не сразу несколько фирм обращаются к нам по поводу оптовых заказов.

И у меня есть математика. Я хотел поговорить с вами об этом, я знаю, что вы хотели больше поговорить о книге.Я хочу больше поговорить о своих финансовых ожиданиях в отношении книги, потому что я говорил о … Я купил Tesla, я хочу заплатить за Tesla. Только Tesla, в долларах США, это всего 100000 долларов. У меня был разговор, когда мы с вами недавно были в Великобритании, делая несколько подкастов в прямом эфире, и я рассказывал кому-то о книге, и они сделали такой небрежный комментарий: «Когда вы пишете книгу, дело не в деньгах». И я сказал: «Нет, эта книга принесет мне много денег». И они сказали: «Ну, сколько денег вы собираетесь заработать на этом?» Я сказал: «Я рассчитываю заработать 1 миллион долларов на этой книге.”

И он посмотрел на меня, он просто не мог поверить в то, что он слышал, как я говорю. И я сказал:” Хорошо, позволь мне посчитать. По сути, я провел ценностный разговор со всем мировым творческим сообществом по этому поводу. Я думаю, через семь или восемь лет “, и поэтому я намерен обновлять издания каждые 18-24 месяцев. Но я думаю, что через семь-восемь лет я смогу продать 6000-10 000 экземпляров этой книги. Так что в среднем будет несколько копий продано внутри фирм, поэтому я думаю, что через шесть, семь, восемь лет во всем мире будет 2000 фирм, которые будут иметь копии этой книги в своих офисах, основываясь на опыте и доказательствах, которые я видел. далеко.Я думаю, что в среднем средняя фирма добавит 5% прибыли к своей чистой прибыли от чтения этой книги.

Итак, если мы возьмем 2000 фирм со средним доходом или оборотом в 1 миллион долларов, а это довольно небольшой средний показатель, так что там будут действительно фирмы, будут и небольшие фирмы. В среднем это, вероятно, будет больше миллиона, но давайте возьмем два миллиона фирм со средним доходом или оборотом в 1 миллион долларов. Добавление 5% от этой суммы в качестве чистой прибыли, и это может показаться высоким, на самом деле это не так.И у меня есть множество историй о фирмах, делающих гораздо больше. Я думаю, что средней фирме следует увеличить свою прибыль на 50%, но многие увеличивают прибыль вдвое и более.

Итак, 5% маржа, дополнительная маржа, на 1 миллион долларов, умноженная на 2000 фирм. Это 100 миллионов долларов прибыли в год, которые я помог бы получить с помощью этой книги. Люди могут послушать это и сказать: «О, грандиозно!» Просто пойди со мной в этом. Если бы я помогал всем этим фирмам получать 100 миллионов долларов прибыли в год, какой была бы справедливая компенсация за это?

Так что про книгу забудем.Давайте представим, что это консалтинговая основа, и это одна компания, в которую я собираюсь. И я говорю: «Хорошо, я собираюсь создать для вас сверхнормативную прибыль в размере 100 миллионов долларов в год в рамках этого консалтингового задания. 1% дополнительной годовой прибыли, это даже нечестно. Если я заработаю 1 миллион долларов от этой книги, относительно того влияния, которое я ожидаю от нее, мне будут значительно недоплачивать. Вот как я на это смотрю.

ДЭВИД: Что ж, если вы зарабатываете столько денег, вы почти можете позволить себе подвести электричество в свою маленькую деревню в Канаде –

BLAIR: Так что я мог бы зарядить машину.

ДЭВИД: Да, вам не придется возвращаться к цивилизации, чтобы заряжать свою Tesla каждый раз, когда вы хотите куда-то отправиться. Представьте себе гуманитарные преимущества, если вы подведете в свою деревню электричество.

Кто-то покупает эту книгу, они ее читают. Насколько быстро и где результаты появятся у них в первую очередь?

BLAIR: Как быстро и где будут результаты –

DAVID: Как быстро и где он появится в первую очередь?

BLAIR: Позвольте мне опустить некоторые правила.Итак, есть шесть основных правил. Я собираюсь дать вам три правила, потому что у нас недавно был клиент в нашей программе, и я провел несколько часов с их командой не так давно, и когда я уходил, директор поделился со мной некоторыми числами. Он сказал: «Вы знаете, до вашей программы мы были фирмой на 2 миллиона долларов с 4% маржой. А год спустя мы стали фирмой на 3,5 миллиона долларов с 45% маржи». И он сказал: «В конце следующего года мы будем фирмой с оборотом в 5 миллионов долларов и 45% прибыли». Это увеличится с 80 000 долларов прибыли до миллионов долларов в относительно небольшой фирме.

И тогда я сказал ему: “Но как?” С моей точки зрения, они не были супер-вовлечены в программу тренировок. Мне было непонятно, сколько они от этого получают. И он сказал: «Две вещи. Во-первых, мы сузили фокус». Итак, позиционирование. И я сказал ему: «Да, я не уверен, что дал бы вам проходную оценку за то, насколько хорошо вы справились с этим, но вы сузили свой фокус, и это действительно повлияло на вас». И он сказал: «Второе – это цены. Мы сделали три вещи. Мы выдвинули одностраничные предложения с тремя вариантами, тремя столбцами, а третий столбец – это высокий якорь.Вот и все ».

Итак, это три правила. Вы ограничиваете свои неоплаченные письменные предложения одной страницей. Это одно правило. Другое правило – вы всегда предлагаете варианты, когда вы доставляете предложение своим клиентам, и за этим стоит некоторая психология. . На самом деле за этим стоит некоторая нейрофизиология. Когда вы представляете клиенту предложение с одним вариантом, его мозг не настроен отвечать на вопрос, на который вы его просите ответить, а именно: «Стоит ли это предложение 50 000 долларов? , “или по другой цене.

Вопрос, на который мозг настроен отвечать, звучит так: «Какое из этих значений является наилучшим?» Люди не могут объективно воспринимать ценности любого рода, и все ценности субъективны. Поэтому, чтобы определить ценность вашего предложения, им нужно провести сравнение. И если вы не верите этому утверждению, вы поверите ему, когда прочитаете книгу, я доказываю это в книге. Им необходимо провести сравнение, поэтому, когда вы даете им предложение по одному решению за 50 000 долларов, вы заставляете их уйти, мысленно или физически, чтобы сравнить это с предложением другой фирмы или подумать… Ну, а что я тебе раньше платил, или что еще я мог сделать с этими 50 000 долларов?

Итак, когда вы указываете три варианта, три или четыре … Я говорю о трех в книге. Три всегда лучше, чем два. Четыре так же хорошо, как и три. Когда вы представляете своему клиенту опционы, вы меняете вопрос с «Стоит ли это 50 000 долларов?» на вопрос, на который мозг настроен отвечать, а именно: «Что из этого лучше всего?» Есть и другие причины для предоставления вариантов, но это самая важная.

А затем привязывается, полное имя привязывается и корректируется, оно опирается на эвристику принятия решений, которой мы все следуем, а именно на первую часть информации, которую мы получаем по теме, мы задействуем то, что Дэниел Канеман и его партнер Амос Тверски назвал Систему 1 в книге Канемана Thinking, Fast and Slow . Он говорит о Системе 1 и Системе 2. Система 1 – это система очень быстрого принятия решений, которая делает быстрые выводы на основе очень небольшого количества информации.

Итак, мы получаем информацию о чем-то, и в привязке это как самая высокая цена. Вы ведете со своим вариантом с самой высокой ценой, и это становится якорем, поэтому разум клиента вносит какие-то коррективы. Они берут эту цену, затем задействуют Систему 2 и начинают снижать эту цену. Начинают работать … Ну, цена действительно высока, но для меня более разумной ценой было бы что-то меньшее.

И вся наука, так что это наука, получившая Нобелевскую премию.Вся наука утверждает, что корректировка, сделанная с помощью Системы 2, более продуманной, аналитической системы принятия решений, никогда не компенсирует первоначальную оценку, сделанную против высокого якоря. Так что работу якоря, которая является третьим или самым дорогим вариантом вашего одностраничного предложения, нельзя продавать. Это не для продажи. Он нужен для того, чтобы сделать следующий по цене вариант, второй вариант, если вы поставляете три, чтобы он выглядел более доступным.

Итак, эти три принципа, эта одна фирма просто применила эти три принципа вместе с фокусом своей фирмы.И опять же, я бы не стал ставить им пятерку за фокусировку или позиционирование фирмы, но они действительно сузили фокус фирмы и изменили способ подачи своих предложений. Они повысили цены. Я даже не уверен, что они действительно перешли к ценообразованию, основанному исключительно на стоимости. Они просто представили свои предложения в трех вариантах, на одной странице, с высокой привязкой. И это привело к более чем одиннадцатикратному увеличению прибыли и более чем двукратному увеличению их доходов.

ДЭВИД: Вау.

БЛЭР: Я говорю об этом, потому что это самый последний.

ДЭВИД: И они даже не читали книгу цен.

BLAIR: Вчера я разговаривал с клиентом, который … Я не собираюсь раскрывать слишком много деталей, но просто сделав что-то в книге, цена выросла с 65 000 до 167 000 долларов. в одном разговоре.

ДЭВИД: Вау. Итак, книга вышла, пока вы слушаете этот подкаст.Где взять эту книгу?

BLAIR: Это называется Цены Творчество . Если вы перейдете на pricingcreativity.com, это перенаправит вас на страницу на winwithoutpitching.com. Таким образом, pricingcreativity.com приведет вас к единственному месту, где вы можете купить книгу. Вы можете купить его в трех разных форматах по трем разным ценам. И все они полностью гарантированы.

ДЭВИД: Спасибо, Блэр.

BLAIR: Спасибо, Дэвид.

ДЭВИД: Это отличная книга.

BLAIR: Большое спасибо.

ATA CREATIVITY GLOBAL Цена акции

Авторизоваться Начать
 • Cегодня
 • Просматривать
 • Экраны
 • Фолио
 • Обсудить
 • Учиться
Просматривать Акции Промышленные предприятия Профессиональные и коммерческие услуги ATA Creativity Global

1 доллар.22 0,1 7,0%

Последняя сделка – 11.12.20

Сектор

Industrials

Уровень риска Спекулятивный

Размер

Микро колпачок

Стиль Нейтральный стиль
Рыночная капитализация 22 фунта стерлингов.1 мес.
Ценность предприятия 14,6 млн фунтов стерлингов
Доход 17,7 млн ​​фунтов стерлингов
Положение во Вселенной 5138-я / 6410
Качество Значение Импульс StockRank ™ StockReport ™ инструменты Сравнить с… Выполнить контрольный список Счета Баланс Справка о доходах О движении денежных средств Сводка по дивидендам Диаграммы Новости Обсуждения Дивиденды AACG

GK Creativity – Таблица цен

Базовый
$ 15 / мес
Доступ ко всем темам
Регулярные обновления темы
Поддержка по электронной почте / телефону
Используйте собственный домен
Выбрать
Премиум
$ 99 / мес
Доступ ко всем темам
Регулярные обновления темы
Поддержка по электронной почте / телефону
Используйте собственный домен
Выбрать
плюс
$ 29 / мес
Доступ ко всем темам
Регулярные обновления темы
Поддержка по электронной почте / телефону
Используйте собственный домен
Выбрать
Срок службы
$ 19 / мес
Доступ ко всем темам
Регулярные обновления темы
Поддержка по электронной почте / телефону
Используйте собственный домен
Выбрать

Таблица цен Custom HTML имеет следующую структуру:

 
Базовый
15 долларов США в месяц
Доступ ко всем темам
Регулярные обновления темы
Поддержка по электронной почте / телефону
Используйте свой собственный домен
Выбрать
Премиум
99 долларов США в месяц
Доступ ко всем темам
Регулярные обновления темы
Поддержка по электронной почте / телефону
Используйте свой собственный домен
Попробуйте месяц!
Выбрать
Плюс
29 долларов США в месяц
Доступ ко всем темам
Регулярные обновления темы
Поддержка по электронной почте / телефону
Используйте свой собственный домен
Выбрать

Основная оболочка содержит два класса: класс gkPriceTable требуется в качестве основы для стилей CSS, а второй класс используется для указания количества столбцов – вы можете использовать классы col1 col5 .

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *